Program MSiT "KLUB"

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało nowy model pomocowego programu pn. „KLUB” polegający na bezpośrednim wsparciu sportowych środowisk lokalnych, których filarem funkcjonowania jest klub sportowy, definiowany jako centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji i kształcenia talentów sportowych.

Szczegóły w ZAŁĄCZNIKU

 

udostępnij