Informacja nt. licencji trenerskich

Wydział Sportowy Polskiego Związku Koszykówki przypomina, że zgodnie z aktualnym Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego, licencje na podstawie dawnych uprawnień trenerskich (klasa M, I, II, instruktor) będą wydawane tylko do końca sezonu 2017/2018.

Ponadto zgodnie z zapisami RWS od 2018 roku można będzie uzyskać licencje odpowiedniej kategorii tylko po ukończeniu obecnie prowadzonych kursów certyfikowanych przez PZKosz.

W związku z powyższym informujemy wszystkich trenerów, którzy do tej pory nie posiadają stałej licencji PZKosz, że z dniem 30 czerwca 2018 roku zdobyte do tej pory kwalifikacje trenerskie nie będą uprawniały do prowadzenia rozgrywek PZKosz.

 

udostępnij