Licencje trenerskie tylko w wersji elektronicznej

Wydział Szkolenia Polskiego Związku Koszykówki informuje, że w styczniu 2023 roku zakończył wydawanie licencji trenerskich w formie tradycyjnej. Od teraz dokumenty dostępne będą jedynie w formie elektronicznej.

news

Rozgrywki okręgowe bądź na szczeblu centralnym od lat prowadzone są w systemie ESOR. Także w tym systemie dostępne będą licencje trenerskie wydane we wcześniejszych latach oraz te przyznane od stycznia 2023 roku.

Po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów, Wydział Szkolenia będzie wprowadzał dane do systemu ESOR, w którym w formacie PDF będzie można wygenerować licencję stałą.

Nie posiadasz licencji stałej? Oto jak można ją uzyskać SZCZEGÓŁY

 

udostępnij