Program szkolenia dla GOSSM

Program szkolenia dla GOSSM

Gimnazjalne Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży (Program Ogólny)

Zakresy umiejętności w klasach I-III

Środki treningowe do realizacji programu GOSSM