VII Międzynarodowy Młodzieżowy Memoriał im. Małgorzaty Dydek