Szkoła Trenerów PZKosz - informacje organizacyjne

W kwestiach finansowych - każdy uczestnik jest zobowiązany do wpłacenia 100 zł na podane poniżej konto PZKosz i przedstawienia dowodu wpłaty pierwszego dnia najbliższej sesji zjazdowej.
lista osób zakwalifikowanych do Szkoły Trenerów PZKosz
Harmonogram sesji 2008 - 2010
Osoby, które nie przedstawią dowodu wpłaty nie będą dopuszczone do udziału w szkoleniu.
konto PZKosz:
Bank PeKao S.A.
89 1240 5918 1111 0000 4910 0693
Z dopiskiem "Szkoła Trenerów PZKosz - I sesja 18 - 22.05.2008"
UWAGA !!!
Jest możliwość zorganizowania kolejnej sesji Szkoły Trenerów podczas międzynarodowego turnieju juniorów FUTURE STARS w Londynie w terminie 04 - 06 lipiec 2008, przy okazji którego odbywać się będzie klinika trenerska z udziałem wybitnych trenerów m.in. Dawid Blatt (trener reprezentacji Rosji - Mistrz Europy 2007) oraz Aleksandar Trifunovic (trener Lietuvos Rytas Wilno).
www.futurestars.uk.com
Istnieje możliwość pokrycia przez Szkołę Trenerów kosztów podróży, zakwaterowania oraz udziału w konferencji, jednak będzie to zależne od ilości zgłoszeń.
Proszę o pilną informację do dnia 14 maja !!!
e-mail: a.korek@pzkosz.pl

udostępnij