Zarząd

Grzegorz Bachański

Prezes Zarządu

Wojciech Chomicz

Wiceprezes Zarządu

Zdzisław Kassyk

Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Błażkowski

Członek Zarządu

Maciej Krystek

Członek Zarządu

Marek Lembrych

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Potęga

Członek Zarządu

Marcin Staniczek

Członek Zarządu

Krzysztof Szumski

Członek Zarządu

Kazimierz Wierzbicki

Członek Zarządu

Michał Lesiński

Członek Zarządu