Komisja Odwoławcza

Sylwia Kamińska

Przewodnicząca Komisji

Arkadiusz Góra

Członek Komisji

Wiesław Woźniak

Członek Komisji

Michał Sybilski

Zastępca Przewodniczącej Komisji oraz Sekretarz

Piotr Kubiak

Członek Komisji

Komisja Medyczna

dr Marcin Błoński

Przewodniczący

dr Marcin Konopka

Członek Komisji

dr Hubert Krysztofiak

Członek Komisji

Kazimierz Mikołajec

Członek Komisji

Mirosław Nosowicz

Członek Komisji

Dominik Narojczyk

Członek Komisji

Remigiusz Rzepka

Członek Komisji

dr Marcin Domżalski

Członek Komisji