Komisja Odwoławcza

Sylwia Kamińska

Przewodnicząca Komisji

Arkadiusz Góra

Członek Komisji

Wiesław Woźniak

Członek Komisji

Michał Sybilski

Zastępca Przewodniczącej Komisji oraz Sekretarz

Piotr Kubiak

Członek Komisji

Komisja Medyczna

Hubert Krysztofiak

Przewodniczący Komisji

Mirosław Nosowicz

Sekretarz Komisji

Jarosław Krzywański

Członek Komisji

Marek Tramś

Członek Komisji

Janusz Jurczyk

Członek Komisji

Łukasz Luboiński

Członek Komisji