Kurs instruktorów koszykówki

Zapraszamy na kurs instruktorów koszykówki, który jest organizowany w Gdańsku. Poniżej szczegółowe informacje na temat kursu.
Termin ogólny: 9.02 - 11.03.2007 r.
I sesja: 9.02 - 12.02.2007 r.
II sesja: 21.02 - 25.02.2007 r.
III sesja: 2.03 - 4.03.2007 r.
IV sesja: 9.03 - 11.03.2007 r.
Organizator kursu: Biuro Usług Sportowo- Handlowych Gdańsk Krzysztof Englander (licencja Ministerstwa Sportu)
Miejsce kursu: sesja I: Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących , Gdańsk, ul. Czyżewskiego 30a
sesja II, III, IV: Zespół Szkół nr. 25 Gdańsk - Świbno, ul. Boguckiego 44
Odpłatność: 690 zł za uczestnictwo w kursie
Kadra szkoleniowa: Tadeusz Huciński - trener klasy mistrzowskiej
Roman Tymański - trener I klasy
Małgorzata Czerlono - trener I klasy
Izabela Lekner - trener I klasy
Wymagania dotyczące uczestników:
a) posiadanie tytułu trenera lub instruktora innej dyscypliny sportowej
b) część ogólna kursu instruktorskiego
c) ukończone studia AWF – wydział wychowanie fizyczne
uczestnik powinien spełnić jedno z powyższych kryteriów
OSTATNIA SZANSA: ukończyć część ogólną kursu instruktorskiego
termin : 5.01-21.01.2007 w Gdańsku
zgłoszenia: K. Englander tel;503 333 195
Inne uwagi: Opłata dodatkowa za egzamin: 50 zł
ZGŁOSZENIA: w terminie do 15.01.2007 z podaniem: daty, miejsca urodzenia, adresu i poziomu wykształcenia będą przyjęte po wpłaceniu wpisowego w wys. 100 zł. na konto organizatora: nr. 86 1020 1811 0000 0602 0016 6249
Kwota wpisowego jest zaliczana na poczet opłaty za kurs i nie podlega zwrotowi.
Zgłoszenia proszę przesyłać mailem na adres kenglander@op.pl
lub pocztą: Biuro Usług Sportowo-Handlowych 80-177 Gdańsk, ul. Pólnicy 31/10
Termin całkowitej opłaty za kurs: 3.02.2007
Za opłatę wystawiona będzie faktura Vat.
Inne informacje: Krzysztof Englander tel.503 333 195

udostępnij