Przetarg na dostawę piłek i tablic do minikoszykówki

Polski Związek Koszykówki w dniu 9 listopada 2007 ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę 128 sztuk kompletnych tablic do minikoszykówki oraz 1300 sztuk piłek do minikoszykówki nr 5, 6 i 7. Ogłoszenie o ogłoszeniu postępowania wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się poniżej.
Uwaga! Nowe dokumenty dotyczące postępowania przetargowego:
wyjaśnienie i zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumenty pierwotne:
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na dostawę 128 sztuk kompletnych tablic do minikoszykówki oraz 1300 sztuk piłek do minikoszykówki nr 5, 6 i 7
specyfikacja istotnych warunków zamówienia

udostępnij