Kurs instruktorów koszykówki w Łodzi

Regionalne Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Sportu prowadzi nabór na kurs instruktorów koszykówki (część specjalistyczna) dla absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego o kierunku wychowanie fizyczne, absolwentów części ogólnej kursu instruktorów sportu oraz szkoleniowców posiadających już specjalizację w innej dyscyplinie.
Szczegółowe informacje na temat kursu można znaleźć w ulotce informacyjnej kursu

udostępnij