Zakres obowiązków członków Zarządu PZKosz na kadencję 2006 - 2010

Zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Koszykówki, Zarząd na posiedzeniu w dniu dzisiejszym powołał na stanowisko wiceprezesa Pana Dariusza Kowalczyka. Zarząd ustalił również zakres obowiązków członków Zarządu na kadencję 2006 - 2010.
Roman Ludwiczuk – Prezes Zarządu
- Koordynacja prac Zarządu
- Współpraca z międzynarodowymi organizacjami sportowymi
- Współpraca z organizacjami administracji rządowej i samorządowej
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi
- Polityka zagraniczna PZKosz
- Współpraca ze sponsorami strategicznymi oraz sponsorami tytularnymi PZKosz
- Nadzór i koordynacja w zakresie organizacji imprez międzynarodowych
- Nadzór nad polityką finansową Związku
- Nadzór i koordynacja prac biura
- Nadzór nad realizacją projektu „Sportowcy na rynku pracy” w ramach IW EQUAL.
Dariusz Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu
- Nadzór i koordynacja spraw organizacyjnych zarządu i biura PZKosz
- Prowadzenie Fundacji Koszykówka Polska
Grzegorz Bachański
- Sprawy sędziowskie
- Współpraca z FIBA World i FIBA Europe w aspekcie sędziowskim
Zbigniew Błażkowski
- Sprawy rozgrywek 1. i 2. Ligi Męskiej i 1. ligi kobiet
Wojciech Chomicz
- Przygotowanie rocznych planów finansowych PZKosz
- Nadzór nad realizacją budżetu PZKosz
- Optymalizacja polityki finansowej PZKosz
- Współpraca z wydziałami: Księgowości i Marketingu.
Elżbieta Dorożyńska
- Współpraca z Wojewódzkimi Związkami Koszykówki
- Promocja i rozwój koszykówki
- Nadzór organizacyjny nad SMS PZKosz w Łomiankach
Izabela Kaczmarek
- Nadzór i koordynacja rozgrywek młodzieżowych o mistrzostwo Polski
- Nadzór i koordynacja w minikoszykówce
- Rozwój i popularyzacja koszykówki młodzieżowej i dziecięcej
Marek Kozłowski
- Nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału Gier i Dyscypliny
- Sprawy regulaminowe i sprawy dyscyplinarne
Mieczysław Krawczyk
- Nadzór organizacyjny nad reprezentacjami narodowymi
- Współpraca z ligami profesjonalnymi
- Współpraca z klubami lig profesjonalnych
Kazimierz Mikołajec
- Nadzór i koordynacja prac wydziału szkolenia
- Nadzór i koordynacja nad pracami komisji szkoleniowej
- Koordynacja i nadzór nad trenerami wojewódzkimi
- Nadzór i koordynacja budowy systemu selekcji w koszykówce
- Nadzór szkoleniowy nad funkcjonowaniem SMSu w Łomiankach i ośrodków szkoleniowych
- Organizacja szkolenia centralnego, w tym przygotowanie i koordynacja działań w zakresie: realizacji kalendarza sportowego, selekcji i przedstawiania kandydatur trenerów kadr narodowych, szkolenia trenerów.
Elżbieta Rafalska
- Współpraca z administracją rządową
- Współpraca z samorządem terytorialnym
- Współpraca z organizacjami działającymi w sporcie (SZS, AZS, TKKF itp.).

udostępnij