Kurs doszkalający dla trenerów koszykówki

Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku zaprasza na kurs doszkalający o awansowanie trenerów II klasy do I klasy.
Koszt uczestnictwa w kursie: 2000 PLN (opłata w dwóch ratach po 1000 PLN)
Planowany termin I sesji: 16 - 18.12.2006 (godz. 12.00 w sali 7 przy hali XI AWFiS Gdańsk)
Kandydaci pokrywają koszty dojazdów, zakwaterowania oraz wyżywienia.
Wszelkie dodatkowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów i numer konta bankowego można znaleźć na stronie internetowej AWFiS Gdańsk w dziale Studia podyplomowe i kursy

udostępnij