Konkurs na stanowisko głównego trenera reprezentacji Polski koszykarek

Polski Związek Koszykówki ogłasza konkurs na stanowisko trenera głównego kadry narodowej kobiet.

 

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 1 marca 2013 r. do godziny 12:00 do biura Polskiego Związku Koszykówki przy ul. Erazma Ciołka 10, 01-402 Warszawa (decyduje data i godzina wpływu oferty).

Wszystkie niezbędne dokumenty muszą być złożone w zalakowanej kopercie z dopiskiem na odwrocie: "Konkurs na stanowisko Trenera Głównego Kadry Narodowej Kobiet Polskiego Związku Koszykówki".

Dokumenty kandydatów będą oceniane wedle wymagań umieszczonych w ogłoszeniu dostępnym poniżej (Pobierz i przeczytaj).

 

udostępnij