Staże trenerskie podczas zgrupowań kadr narodowych w 2016 roku

Wydział Szkolenia Departamentu Sportu Polskiego Związku Koszykówki informuje o możliwości odbycia stażów trenerskich przy młodzieżowych kadrach narodowych: U20K (trener Roman Skrzecz), U18K (trener Rafał Czyszpak), U16K (trener Maciej Gordon), U15K (trener Mariusz Świerk), U14K (trener Luba Szwecowa-Knap), U20M (trener Arkadiusz Miłoszewski), U18M (trener Andrzej Kierlewicz), U16M (trener Daniel Puchalski), U15M (trener Michał Mróz) i U14M (trener Roman Prawica) podczas zgrupowań szkoleniowych w poniżej podanych terminach.

Koszt udziału w takim stażu wynosi ok. 35% kosztów pobytu (dojazd na własny koszt).

 

STAŻE 2016 /TERMINY/

1) U20K – Wałbrzych, 25.05.-03.06.2016 (9 dób), koszt uczestnika 460,00 zł (9 x 145,00 x 35%)

2) U18K – COS Szczyrk, 13-23.06.2016 (10 dób), koszt uczestnika 490,00 zł (10 x 140,00 x 35%)

3) U16K – COS Szczyrk, 22-30.06.2016 (8 dób), koszt uczestnika 390,00 zł (8 x 140,00 x 35%)

4) U15K – COS Władysławowo, 27.06.-08.07.2016 (11 dób), koszt uczestnika 540,00 zł (11 x 140,00 x 35%)

5) U14K – Stargard, 02-10.07.2016 (8 dób), koszt uczestnika 340,00 zł (8 x 120,00 x 35%)

6) U20M – Pruszków, 30.06-06.07.2016 (6 dób), koszt uczestnika 400,00 zł (6 x 190,00 x 35%)

7) U18M – Wałbrzych, 18-27.06.2016 (9 dób), koszt uczestnika 320,00 zł (9 x 100,00 x 35%)

8) U16M – Radom, 13-22.07.2016 (9 dób), koszt uczestnika 480,00 zł (9 x 150,00 x 35%)

9) U15M – Giżycko, 25-31.07.2016 (6 dób), koszt uczestnika 300,00 zł (6 x 140,00 x 35%)

10) U14M – Gniewino, 01-10.07.2016 (9 dób), koszt uczestnika 440,00 zł (9 x 140,00 x 35%)

 

 

Przewidziane są 2 miejsca dla stażystów na każdym zgrupowaniu.

 

Zgłoszenia w formie e-maila proszę przysyłać na adres:

1) Staże przy KN żeńskich (r.skrzecz@pzkosz.pl ) w terminie do 22.04.2016 do godz. 12.00.

2) Staże przy KN męskich (r.pietruszak@pzkosz.pl ) w terminie do 22.04.2016 do godz. 12.00.

Zgłoszenie kandydata (kandydatki) do udziału w w/w stażach powinno zawierać dane kandydata (imię i nazwisko, rok urodzenia, telefon, e-mail), aktualne miejsce pracy (klub, szkoła), krótki opis osiągnięć w dotychczasowej pracy szkoleniowej oraz wskazanie, na które zgrupowanie dany kandydat chciałby zostać zakwalifikowany.

Potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w stażu zostanie wysłane e-mailem zwrotnym do zainteresowanych osób najpóźniej do dnia 30.04.2016.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

koszykówka mężczyzn – Ryszard Pietruszak, tel. 885 881 013,

koszykówka kobiet – Roman Skrzecz, tel. 885 881 007.

 

udostępnij