Szkolenie dla trenerów Kadr Narodowych we Władysławowie

Od niedzieli do wtorku we Władysławowie odbywało się szkolenie dla trenerów Kadr Narodowych. Wzięli w nim udział trenerzy główni oraz trenerzy przygotowania motorycznego kadr młodzieżowych (U 14 – U 20). Zajęcia prowadzili koordynatorzy Wydziału Szkolenia PZKosz: Mirosław Cygan, Remigiusz Rzepka (przygotowanie motoryczne) oraz Roman Skrzecz, Ryszard Pietruszak (organizacja szkolenia specjalistycznego). Pomagał nam także Michał Garnys. Nad całością czuwał dyrektor sportowy Kazimierz Mikołajec.

news

Tematyka związana była między innymi z planowaniem przygotowań do ME (U 16-20) oraz akcji letniej (U 14-15) w zakresie techniczno-taktycznym, a w szczególności motorycznym; podziałem obowiązków oraz organizacją pracy sztabów szkoleniowych; próbą unifikacji programów szkolenia; uzupełnianiem bazy danych; relacjom z klubami i trenerami prowadzącymi poszczególnych zawodników, kwestiami organizacyjnymi. Oprócz tego prowadzone były wykłady dotyczące wybranych aspektów przygotowania motorycznego, monitorowania obciążeń treningowych, treningu zintegrowanego. Opracowano plany przygotowań dla poszczególnych Kadr Narodowych.

- Jestem przekonany, iż zorganizowane po raz pierwszy tego typu merytoryczne spotkanie trenerów odpowiedzialnych za przygotowanie Kadr Narodowych bardzo pozytywnie wpłynie na efektywność tego procesu. W trakcie zajęć oraz dyskusji pojawiło się kilka bardzo ciekawych propozycji do realizacji w praktyce. Dla mnie szczególne cenne jest wprowadzenie trenerów odpowiedzialnych za przygotowanie motoryczne do każdej kadry - w ramach koncepcji opracowanej przez wybitnych specjalistów z jakimi współpracujemy oraz opracowanie planów przygotowań z uwzględnieniem wszystkich zasadniczych aspektów treningu. Chciałbym podziękować dyrekcji, trenerom oraz uczniom SMS PZKosz Władysławowo za pomoc we właściwej organizacji szkolenia - mówi dyrektor sportowy PZKosz Kazimierz Mikołajec.
 

udostępnij