Program Ogólnopolskiej Konferencji Licencyjnej dla Trenerów Koszykówki w Łodzi

Ogólnopolska Konferencja Licencyjna dla Trenerów Koszykówki certyfikowana przez Polski Związek Koszykówki (PRO, I, II LIGA) odbędzie się w dniach 17-19.06.2016 w Wyższej Szkole Sportowej im. K. Górskiego w Łodzi.

Więcej informacji o konferencji

17 czerwca

godz. 15 -16 - REJESTRACJA, SPRAWY ORGANIZACYJNE
godz. 16.15-17.30 - Ulubione ćwiczenia w ataku od 1x1 do 5x5 - KRZYSZTOF KOZIOROWICZ
godz. 17.45-19.00 - Przygotowanie motoryczne w koszykówce - BARTOSZ BIBROWICZ
godz. 19.15 - Kolacja
godz. 20.00 - Spotkanie trenerskie

18 czerwca

godz. 9.00 - śniadanie
godz. 9.30 - 10.15 - Coaching defensywnych detali - MIKE TAYLOR
godz. 10.30 - 11.45 - Zasady w obronie zasłon od piłki - DEJAN MIHEVC
godz. 12.00-13.15 - Gra w ataku przeciwko strefie - GEORGE DIKEOULAKOS
godz. 13.30 - obiad
godz. 15.30-16.45 - Budowanie zespołu - DEJAN MIHEVC
godz. 17.00-18.15 - ”Kończenie” – pozytywny coaching - MIKE TAYLOR
godz. 18.30 - 19.45 - Atak Pick N roll: atakowanie w odpowiedzi na różne reakcje obrony - GEORGE DIKEOULAKOS
godz. 20.00 - kolacja

19 czerwca

godz. 9.00 - śniadanie
godz. 9.30 - 10.45 - Trening spójności grupy i zespołu oraz sytuacje specjalne - TADEUSZ HUCIŃSKI
godz. 11.00 - 12.15 - Budowanie obrony zespołowej w trakcie okresu przygotowawczego - GEORGE DIKEOULAKOS
godz. 12.30-13.45 - Kształtowanie zasad w ataku oraz spacingu przeciwko specyficznym rodzajom obrony - DEJAN MIHEVC
godz. 14.00 - ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI – ROZDANIE CERTYFIKATÓW

 

Każdy uczestnik konferencji otrzyma książkę „Kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży w nauczaniu umiejętności techniczno-taktycznych w koszykówce”

Jedną z ważniejszych funkcji w procesie nauczania odgrywa czynnik psychospołeczny, który w dzisiejszych czasach jest bardzo istotnym elementem pracy z ludźmi. Sport z założenia ma uczyć działania z partnerem, grupą i zespołem. Powinien kształtować kompetencje psychospołeczne a także uczyć odnosić zwycięstwa jak i ponosić porażki. Ponieważ nie ma zwycięstwa bez akceptacji porażki. Tylko takie podejście umożliwia przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania we współczesnym świecie. Osiągniecie takiego stanu jest efektem wieloletnich treningów prowadzonych przez właściwie przygotowaną kadrę szkoleniową, która nie tylko nauczy techniki, ale umożliwi rozwój psychospołeczny. W związku z tym w omawianej pracy aspekt psychopedagogiczny został szczegółowo przedstawiony. Przełamano również stereotypowe podejście do metodyki nauczania elementów technicznych a praca pt. „Kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży w nauczaniu umiejętności techniczno-taktycznych w koszykówce” jest odpowiedzią, na jednolity szkoleniowy program nauczania w koszykówce.
W rozdziale pierwszym zaprezentowano pewne krytyczne okresy – okresy sensytywne – w rozwoju dziecka, podczas których szybciej reaguje ono na bodźce środowiskowe. Jeśli oddziałujemy treningiem na daną cechę, w odpowiednim dla niej okresie sensytywnym, jest ona znacznie łatwiej adoptowana przez organizm niż w innych okresach rozwoju. Dzięki temu istnieje możliwość kształtowania i rozwijania młodego człowieka począwszy od urodzenia aż do zakończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
Rozdział drugi opisuje programy nauczania, podstawowych form aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wybranych zdolności motorycznych i technicznych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. W rozdziale trzecim ukazana została metodyka nauczania umiejętności techniczno-taktycznych w koszykówce oraz szczegółowe elementy techniczne decydujące o mistrzostwie sportowym. Dodatkową wartością jest zaprezentowanie różnic programowych w nauczaniu koszykówki w poszczególnych kategoriach wiekowych.
W kolejnym fragmencie przedstawiono proces dydaktyczny jak również zakres różnorodnych elementów technicznych i psychopedagogicznych, które zostały podzielone na etapy. Pierwsza część szkolenia obejmuje okres trzech lat, w którym pokazano 72 umiejętności techniczne. Drugi etap dotyczy nauki 60 elementów technicznych i doskonaleniu poznanych wcześniej nawyków ruchowych. Trzeci segment jest związany z nauka 59 elementów i doskonaleniem wszystkich poznanych wcześniej czynności ruchowych. Czwarty, ostatni etap szkolenia, dotyczy nauki 34 nowych umiejętności technicznych oraz doskonalenia wszystkich poznanych wcześniej nawyków i doprowadzenia ich do wysokiego stopnia zautomatyzowania. Łącznie w przeciągu całego okresu szkolenia nauczonych zostanie 225 umiejętności techniczno-taktycznych. Celem nauczania poszczególnych umiejętności zostały opracowane ciągi metodyczne ćwiczeń, zwane dalej obwodami stacyjnymi, w których zawodnik rywalizuje tylko ze sobą. W celu kontroli opanowania poszczególnych elementów zostały przygotowane sprawdziany umiejętności technicznych, dzięki, którym zawodnik zdobywa odczucie postępu oraz wiedzę na swój temat.
Koszykówka jest grą, w której wynik końcowy uzależniony jest od wielu czynników indywidualnych, grupowych, zespołowych, techniczno-taktycznych czy motorycznych. Chcąc usystematyzować te czynniki wprowadzono obserwacje wpływające na końcowy wynik w aspekcie przyczyn, a nie skutków, które opisano w kolejnym czwartym rozdziale.
Kompetencje społeczne, to najistotniejszy element całego procesu uczestnictwa w sporcie. Sport sam w sobie daje młodemu człowiekowi wiele doświadczeń, które kształtują go społecznie, a umiejętności techniczne pełnią role podrzędną i są tylko narzędziem w stosunku do kształtowania kwalifikacji psychospołecznych. Posiłkując się metodami „IMOPEKSiS” podzielono kategorie wiekowe na 5 grup: zuch/żak, młodzik, kadet, junior, junior starszy, (nie licząc wieku seniora), a każdej z nich przypisano określone kompetencje. W prezentowanej pozycji została również zaproponowana również modyfikacja działań i metod stosowanych w pracy trenera.
Po raz pierwszy cały materiał uzupełnia i w pełni obrazuje płyta DVD, która została dołączona do książki. Materiał wizualny przedstawia 30 obwodów technicznych a aspekcie nauczania umiejętności technicznych, które są zgodne z metodyką nauczania opracowaną przez autorów.

 

udostępnij