Kontynuacja SMOK 2017

W roku 2014 Polski Związek Koszykówki uruchomił pilotażowy projekt Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki (SMOK), po 2 dla dziewcząt i 2 dla chłopców. Ośrodki te powstały w następujących miastach: Poznań, Wrocław – dla dziewcząt oraz Radom i Białystok dla chłopców. Każdy ośrodek posiadał 3 szkoły podstawowe (w klasach IV – VI) oraz jedno gimnazjum (klasa I). W sumie w programie pilotażowym wzięło udział 829 dzieci oraz 32 trenerów. W związku ze zmianami jakie Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło w rzeczonym konkursie, nasz program musiał ulec modyfikacji.

news

Ponieważ zadanie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży przez polskie związki sportowe może tylko dotyczyć dzieci ze szkół podstawowych, miasta które dotychczas posiadały szkoły gimnazjalne ograniczyły swoją działalność do szkół podstawowych. Po tych zmianach w 2015 roku funkcjonowało w ramach projektu 71 ośrodków, w tym 35 żeńskich oraz 36 męskich. W sumie w programie SMOK wzięło udział 3704 dziewczynek i chłopców. Zajęcia prowadziło 148 trenerów. W tym okresie zorganizowaliśmy dwa szkolenia dotyczące ich dokształcania (listopad, grudzień). Ponadto dokonaliśmy dodruku Szkolnych Programów Koszykówki – Podręcznik do treningu. Do każdego nowego ośrodka został przekazany sprzęt do zajęć sportowych oraz komputer i kamera zakupiony ze środków MSiT.

W 2016 roku kontynuowaliśmy działalność 71 ośrodków oraz uruchomiliśmy kolejnych 29 ośrodków w całej Polsce: 13 żeńskich oraz 16 męskich. W sumie w programie wzięło udział 5182 dziewczynek i chłopców. A zajęcia prowadziło 221 trenerów. W dniach 05-06 listopada 2016 roku zorganizowaliśmy szkolenie dla trenerów biorących udział w programie. Do każdego nowego ośrodka został przekazany sprzęt do zajęć sportowych oraz komputer i kamera zakupiony ze środków MSiT. W 2017 roku planujemy kontynuować działalność dotychczasowych 100 ośrodków (52 męskie oraz 48 żeńskie), ramach których ćwiczy ok 5500 dzieci, a zajęcia prowadzi ok. 250 trenerów. W wyniku przeprowadzonych kontroli i hospitacji zmieniliśmy lokalizację 4 ośrodków. Zostały zamknięte: SMOK Lipowa, SMOK Gorlice dla dziewcząt oraz SMOK Kraków i Żory dla chłopców. Natomiast uruchomiliśmy SMOK Grudziądz, SMOK Ostrołęka dla dziewcząt oraz SMOK Konstantynów Lubelski oraz SMOK Przemyśl dla chłopców.


W bieżącym roku MSiT przeznaczyło na ten program 1 300 000 zł to jest o 300 000 zł więcej niż w zeszłym roku. Dodatkowe środki PZKosz postanowił przeznaczyć na dofinansowanie wynagrodzeń trenerów. W następnych latach PZKosz planuje dalszy rozwój przedmiotowego projektu.

udostępnij