Olsztynek Top 2017

Uczniowski Klub Sportowy ,,TOP SPIN ” w Olsztynku ma zaszczyt zaprosić Państwa drużynę na XIII Ogólnopolski Turniej ,,OLSZTYNEK TOP 2017” o Puchar Burmistrza Miasta Olsztynka w koszykówce dziewcząt i chłopców.
 

1. CEL TURNIEJU:
- Popularyzacja koszykówki dziewcząt i chłopców wśród dzieci i młodzieży.
- Promocja i popularyzacja Szkoły, Miasta, regionu i Powiatu.

2. ORGANIZATORZY:
- Uczniowski Klub Sportowy ,,TOP SPIN” w Olsztynku

3. TERMIN:
- 09-12 listopada 2017r.

4. MIEJSCE:
- Gimnazjum w Olsztynku; ul. Górna 5 ; 11-015 Olsztynek

5. ROCZNIK:
- Dziewczęta 2006 i młodsze, Chłopcy 2006 i młodsi
Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej lub paszportu. W przypadku zastrzeżeń co do wieku zawodnika organizator może poprosić uczestnika o okazanie w/w dokumentu.

6. UDZIAŁ BIORĄ:
- W turnieju przewidziany jest udział 16 drużyn (8 dziewcząt i 8 chłopców) i (10 -12 zawodników + opiekunowie i osoby towarzyszące).

7. POTWIERDZENIE UDZIAŁU:
- Zgłoszenie zespołu do turnieju należy przesłać pocztą .email lub faksem do dnia 29.10.2017r.

8. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
- Gimnazjum w Olsztynku, ul. Górna 5.
- Każdy uczestnik przywozi śpiwór.
- Koszt pobytu jednego uczestnika na turnieju wynosi 150zł, wliczając w to wyżywienie i zakwaterowanie.
- Wyżywienie od kolacji dnia 09.11.2017r.
- Przyjazd ekip w dniu 09.11.2017r.w godzinach 1500 –2400.
- WPISOWE WYNOSI 250 ZŁ OD KAŻDEGO ZESPOŁU

9. NAGRODY:
Zespoły za zajęcie miejsca otrzymują:
I – VIII miejsca – PUCHARY - DYPLOMY
I – III miejsca - MEDALE – PUCHARY – NAGRODY RZECZOWE

Wszyscy uczestnicy otrzymują okolicznościowe upominki.

10. PRZEPISY GRY I SYSTEMY ROZGRYWEK:
- Obowiązują przepisy Koszykówki Szkolnego Związku Sportowego ,: system gier (grupowy).
- Początek gier o godz. 17.oo w dniu 09.11.2017r.

 

 

 

 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA:
Organizator

Mariusz Obarek
 tel. (089) 519-23-75 (telefon do szkoły)
Tel,fax (089) 519-39-16 (prywatny) po godz. 1500

tel. kom. 510209105
 

udostępnij