Marek Pałus arbitrem przy Sportowym Sądzie Arbitrażowym

Międzynarodowa Rada Arbitrażowa do spraw Sportu (ICAS), czyli organ zarządzający Sportowym Sądem Arbitrażowym (CAS) z siedzibą w Lozannie, wyznaczyła 27 nowych arbitrów. Wśród nich jest Marek Pałus.

news

Sportowy Sąd Arbitrażowy został powołany jako najwyższa instancja rozstrzygania sporów w sporcie. Powstał w 1984 roku z inicjatywy prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Juana Antoniego Samarancha. W 2017 roku CAS zarejestrował 572 arbitraże i 12 mediacji.

Co kilka lat CAS powiększa liczbę arbitrów i mediatorów, skupiając się m.in. na zasięgu geograficznym oraz wiedzy o sporcie wybranych specjalistów od prawa, aby jeszcze lepiej wykonywać powierzone mu zadania.

Teraz do grona arbitrów Sportowego Sądu Arbitrażowego – z rekomendacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Związku Koszykówki - dołączył Marek Pałus, który od lat związany jest m.in. z polską koszykówką. Będzie jednym z pięciu Polaków piastujących tę funkcję.

Marek Pałus

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Radca prawny od 1994 r. Partner w Kancelarii Radców Prawnych VESTER w w Katowicach. W latach 1998-2001 Prezes Funduszu Górnośląskiego SA w Katowicach. W przeszłości członek rad nadzorczych spółek Zakład Energetyczny Tarnów SA, Huta Łaziska SA, Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny SA, Inwestor Górnośląski SA, Polska Liga Koszykówki SA. W latach 2000-2006 Prezes Polskiego Związku Koszykówki. W latach 2001-2010 Członek Zarządu Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA-Europe z siedzibą w Monachium. W latach 2002-2010 Prezydent Komisji Prawnej FIBA-Europe w Monachium i członek Światowej Komisji Prawnej Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA w Genewie. Od 2014 r. członek Komisji Odwoławczej (Appeal’s Panel) Światowej Federacji Koszykówki w Genewie. W latach 1996-2006 Członek Komisji Prawnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Ekspert komisji i podkomisji Sejmu RP w zakresie prac nad zmianami w ustawie o kulturze fizycznej, ustawą o sporcie kwalifikowanym i ustawą o sporcie. Przewodniczący Zespołu Prawnego Krajowej Izby Sportu w Warszawie. Pomysłodawca powołania Koszykarskiego Trybunału Arbitrażowego przy PZKosz. Wykładowca prawa sportowego, szef modułu prawnego programu FIFA/CIES Sport Management Program prowadzonego przez Akademię im. Leona Koźmińskiego i Stadion Narodowy w Warszawie we współpracy z FIFA.

 

udostępnij