Szkolenie w zakresie fizjoterapii i przygotowania motorycznego

Polski Związek Koszykówki zaprasza na szkolenie w zakresie fizjoterapii oraz przygotowania motorycznego w koszykówce. Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 listopada w Żyrardowie.

news

FIZJOTERAPIA

Czas trwania 2 dni
Kurs zakończony certyfikatem

- Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
- Omówienie najczęściej występujących urazów w koszykówce
- Możliwości diagnostyczne urazów występujących w koszykówce
- Standardy badania i oceny fizjoterapeutycznej
- Protokoły postępowania w fizjoterapii w przypadku najczęściej występujących urazów w koszykówce
- Zasady prowadzenia medycznego treningu motorycznego (środki, metody, progresja obciążeń)
- Kryteria powrotu do pełnych obciążeń treningowych i startowych
- Profilaktyka urazów – planowanie i przykładowe programy


PRZYGOTOWANIE MOTORYCZNE

Szkolenie dla trenerów przygotowania motorycznego:
Kształtowanie wytrzymałości w koszykówce
Czas trwania 2 dni

Kurs zakończony certyfikatem oraz egzaminem sprawdzającym

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
- Zasady kształtowania wytrzymałości w koszykówce
- Diagnostyka poziomu wytrenowania z pokazem form laboratoryjnych i testów pośrednich
- Wyznaczanie obciążenia na podstawie testów diagnostycznych
- Planowanie treningu kształtującego wytrzymałość w koszykówce z wykorzystaniem form ścisłych i treningu techniczno-taktycznego
- Przeprowadzenie treningu kształtującego wytrzymałość z pomocą monitoringu obciążeń z wykorzystaniem form ścisłych i treningu techniczno-taktycznego
- Przeprowadzenie treningu kształtującego wytrzymałość z pomocą monitoringu obciążeń z wykorzystaniem form treningu uzupełniającego (siły i mocy, funkcjonalnego)

 

WIĘCEJ INFORMACJI

udostępnij