Konkurs na stanowisko trenerów głównych kadr 3x3

Polski Związek Koszykówki ogłasza konkurs na stanowisko trenerów głównych kadr narodowych kobiet i mężczyzn 3x3. 

news

Wszystkie niezbędne dokumenty muszą być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem na odwrocie: „Konkurs na trenera głównego kadry narodowej kobiet 3X3 Polskiego Związku Koszykówki” lub „Konkurs na trenera głównego kadry narodowej mężczyzn 3X3 Polskiego Związku Koszykówki”.

Zgłoszenia można składać do piątku 18 stycznia 2019 r. do godziny 12:00 pod adres Biura PZKosz.

SZCZEGÓŁY NT. KONKURSU

 

 

udostępnij