Konkurs na trenera głównego kadry kobiet

Polski Związek Koszykówki  ogłasza konkurs na stanowisko trenera głównego kadry narodowej kobiet. 

news

 

Wszystkie niezbędne dokumenty muszą być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem na odwrocie: "Konkurs na trenera głównego kadry narodowej kobiet Polskiego Związku Koszykówki".

 

Kandydaci składający wnioski zobowiązani są do podpisania Klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna – załącznik

Zgłoszenia można składać do piątku 24 maja do godz. 12:00 pod adres Biura PZKosz.

 

SZCZEGÓŁY NT. KONKURSU

 

udostępnij