Trenerzy! Ostatnie dni na uzyskanie licencji stałej PZKosz

Wydział Sportowy Polskiego Związku przypomina, że do dnia 30 czerwca 2019 osoby, które nie posiadają stałej licencji PZKosz, a posiadają uprawnienia trenerskie lub instruktorskie zdobyte przed deregulacją przepisów muszą złożyć wnioski o uzyskanie ww. licencji. Po 30 czerwca 2019 wszystkie uprawnienia trenerskie wydane przed deregulacją przepisów dołączone do wniosków o licencję stałą PZKosz nie będą honorowane!

news

W celu uzyskania stałej licencji PZKosz proszę o przesłanie drogą mailową na adres: a.korek@pzkosz.pl

kompletu dokumentów zgodnie z REGULAMINEM WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO PZKOSZ 2018/2019

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera składa pisemny wniosek (według wzoru ustalonego przez PZKosz stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu).

Do wniosku o przyznanie licencji należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do uzyskania odpowiedniej kategorii licencji trenera, ankietę, zdjęcie (paszportowe, wycięte samo zdjęcie bez tła, w formacie jpg, podpisane w nazwie pliku), potwierdzenie średniego lub wyższego wykształcenia oraz sądowe zaświadczenie o niekaralności.

W przypadku podniesienia kwalifikacji, należy złożyć pisemny wniosek o zmianę kategorii licencji trenera wraz z dokumentami potwierdzającymi podniesienie kwalifikacji.

ANKIERA TRENERSKA


oraz

 

- dowód wpłaty 20 zł na konto PZKosz (jeśli jest konieczna, patrz niżej)

 

PKO S.A.

89 1240 5918 1111 0000 4910 0693

 

Jednocześnie informujemy, że osoby posiadające dotychczasowe licencje trenera (stałe) są zwolnione z opłaty 20 zł za wydanie (nowej) licencji trenera kategorii A, B lub C.

udostępnij