Licencje agentów PZKosz na sezon 2019/2020

Polski Związek Koszykówki i Polska Liga Koszykówki SA informują, że rozpoczyna się proces licencyjny dla osób chcących uzyskać licencję agenta Polskiego Związku Koszykówki na sezon 2019/2020.

Wymogi, jakie należy spełnić, aby uzyskać licencję, są następujące:

1) zaliczenie egzaminu w formie testu obejmującego znajomość przepisów PZKosz (przystąpienie do egzaminu jest bezpłatne),

2) po zaliczeniu egzaminu – złożenie wniosku o przyznanie licencji agenta PZKosz na sezon 2019/2020 (wraz ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie .jpg) oraz uiszczenie opłaty za wydanie licencji agenta PZKosz w wysokości 2000 zł.

Osoby, które zaliczyły egzamin w roku 2014 i później, w celu uzyskania licencji agenta PZKosz na sezon 2019/2020 powinny spełnić wyłącznie wymogi określone w pkt. 2.

Zgodnie z Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego PZKosz (par. 73 ust. 2):

Wyłącznie agenci posiadający licencję wydaną przez PZKosz lub FIBA, a także osoby wpisane na listę adwokatów lub radców prawnych oraz członkowie rodziny zawodnika lub trenera posiadający uprawnienia pełnomocnika w rozumieniu przepisów art. 87 § 1 kodeksu postępowania cywilnego mają prawo do reprezentowania zawodników i trenerów w sprawach wynikających z zawartych lub negocjowanych kontraktów z klubami oraz w sprawach dotyczących zmiany barw klubowych. Osoby te są ponadto upoważnione do reprezentowania klubów w negocjacjach z zawodnikami i trenerami.

Terminy egzaminów (jeden z dwóch do wyboru): 20, 27 czerwca 2019 r., godz. 13:00.

Miejscem egzaminów jest siedziba PZKosz przy ul. Erazma Ciołka 12 w Warszawie. W celu zapisania się na egzamin wymagane jest przesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, termin egzaminu) na adres e-mail w.robinski@pzkosz.pl w terminie do 17 czerwca br.

Zakres materiału na egzamin obejmuje przepisy Polskiego Związku Koszykówki dot. licencji agenta, reprezentowania klubów i zmiany barw klubowych, umowy szkoleniowej i umowy o współpracy (rozdziały XI, XIV I XV Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz).

Regulamin Współzawodnictwa Sportowego PZKosz

 

udostępnij