Konkurs na trenera głównego kadry kobiet

Polski Związek Koszykówki ogłasza konkurs na stanowisko trenera głównego kadry narodowej kobiet.

news

 

Wszystkie niezbędne dokumenty muszą być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem na odwrocie: "Konkurs na trenera głównego kadry narodowej kobiet Polskiego Związku Koszykówki".

Kandydaci składający wnioski zobowiązani są do podpisania Klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna – załącznik

Zgłoszenia można składać do poniedizałku 19 sierpnia do godz. 12:00 pod adres Biura PZKosz.

SZCZEGÓŁY NT. KONKURSU

 

 

udostępnij