Zapytanie ofertowe na zakup ubiorów i akcesoriów dla programu KOSSM

Polski Związek Koszykówki zaprasza do składania ofert na dostarczenie ubiorów i akcesoriów dla uczestników programu Koszykarskich Ośrodków Sportowego Szkolenia Młodzieży.

 

news

 Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa ubiorów oraz akcesoriów sportowych do ośrodków KOSSM PZKosz na terenie Polski, w ilości i o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia;
Oferent dodatkowo może ubiegać się o tytuł Partnera Technicznego programu Koszykarskich Ośrodków Sportowego Szkolenia Młodzieży i będzie miał prawo do posługiwania się tym tytułem w okresie obowiązywania umowy. W tym celu należy przedstawić dodatkowo model sponsoringowy i współpracy marketingowej, jednak nie będzie to miało wpływu na ocenę oferty.

Ofertę należy złożyć lub przesłać w oryginale do dnia 03.09.2019 r. do godz. 15:00 – nie decyduje data stempla pocztowego

Wszystkie szczegóły znajdują się w załącznikach poniżej:

Załączniki:
Zaproszenie + zał. 1
Zaproszenie + zał. 1 - doc
Załącznik 2
Załacznik 2 - doc
Załącznik 3
Załącznik 4 – logotypy

udostępnij