Zaproszenie do składania ofert

Polski Związek Koszykówki zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu multimedialnego dla Koszykarskich Ośrodków Sportowego Szkolenia Młodzieży w ramach programu „Młode Asy Parkietów”.

news

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa komputerów przenośnych do ośrodków KOSSM PZKosz na terenie Polski (zał. 3) oraz innych urządzeń w ilości i o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia;

 

UWAGA AKTUALIZACJA!!! Wymagania dotyczące karty graficznej komputerów z pozycji 1 i 3 zostają zaktualizowane na

"karta graficzna MX150 2GB lub równoważna". Zmiany zostały wprowadzone w dokumentach.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

udostępnij