Informacja o unieważnieniu konkursu

Polski Związek Koszykówki informuje o unieważnieniu Konkursu ofert dotyczącego realizacji dostawy sprzętu multimedialnego dla Koszykarskich Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży (zgodnie z pkt 8.3. Zaproszenia do składania ofert).

news

Jednocześnie informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała warunków formalnych.

udostępnij