Drugie zaproszenie do składania ofert

Polski Związek Koszykówki zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu multimedialnego dla Koszykarskich Ośrodków Sportowego Szkolenia Młodzieży w ramach programu „Młode Asy Parkietów”.

news

Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa komputerów przenośnych do ośrodków KOSSM PZKosz na terenie Polski (zał. 3), w ilości i o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia ofertowego należy przesłać, na adres m.szelagowski@pzkosz.pl oraz pzkosz@pzkosz.pl do dnia 11.06.2020 r. do godz. 12:00.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Specyfikacja sprzętu komputerowego

Załącznik nr 3 - Lista ośrodków KOSSM

udostępnij