FIBA Europe obradowała zdalnie

Pierwszy raz w historii coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze FIBA Europe odbyło się w piątek w trybie zdalnym. Polskę reprezentowali Kajetan Hądzelek, członek Honorowy FIBA Europe, Grzegorz Bachański, Wiceprezes PZKosz oraz Olga Kijewska-Ratajczak, Sekretarz Generalny PZKosz.

news

Zgromadzeniu przewodniczył Turgay Demirel, Prezydent FIBA Europe. Walnemu Zebraniu Sprawozdawczemu przysłuchiwali się m.in. Hamane Niang, Prezes FIBA oraz Andreas Zagklis, Sekretarz Generalny FIBA.

Podczas zebrania podsumowano działalność FIBA Europe w 2019 roku. Turgay Demirel podkreślił wyjątkowe okoliczności spotkania związane z pandemią COVID-19, która fizycznie uniemożliwiła odbycie Walnego Zgromadzenia. Złożył też hołd wielkim postaciom koszykówki, które odeszły w ostatnich miesiącach: Kobe Bryantowi, Borislavowi Stankoviciowi oraz Davidowi Sternowi.

Delegaci z 49 Federacji Narodowych przyjęli sprawozdanie przedstawione przez Kamila Novaka, Dyrektora Wykonawczego FIBA Europe i udzielili absolutorium Zarządowi.

Podczas obrad w trybie zdalnym ustalono, że kolejne Zgromadzenie Ogólne odbędzie się 15 maja 2021 roku w Sarajewie. Gospodarzem kolejnego będzie Litewska Federacja Koszykówki.

udostępnij