Nie żyje Tadeusz Polanowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 listopada odszedł od nas w wieku 69 lat Tadeusz Polanowski, sędzia i działacz.

news

Tadeusz Polanowski kurs sędziowski ukończył w 1969 roku.  W latach 1972 - 1996 był sędzia szczebla centralnego I i II ligi.

W latach 1973 -1989 działacz SKS Czarni Szczecin, kierownik drużyny, 1976- 2006 działacz ZOZKosz Szczecin, gdzie w różnych latach pełnił funkcję członka Zarządu, Przewodniczącego Kolegium Sędziów i Wiceprezesa ds. sportowych.

Od 1995 do 2004 roku współzałożyciel i działacz PKK Szczecin, a następnie w SKK Szczecin - wiceprezes Klubu, 2004-2006 działacz STK Szczecin - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W SKS Czarni Szczecin przez wiele lat sprawował funkcję kierownika drużyny koszykówki kobiet. Jako pierwszy w Szczecinie wydawał corocznie przed rozgrywkami komunikaty i wydawnictwa o rozgrywkach z udziałem drużyny SKS Czarni Szczecin.

W działalności Okręgowego Związku Koszykówki pełnił społecznie szereg funkcji. Przez kilka kadencji był członkiem Zarządu, oraz Wiceprezesem ds. sportowych. Również pracował w Kolegium Sędziów będąc jego członkiem, a w latach 1989-93 był Przewodniczący Kolegium Sędziów OZKosz Szczecin.

Odznaczenia: Srebrna Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Złota Honorowa Odznaka PZKosz, Medal 60 - lecia sportu w Szczecinie, Gryf Pomorski.

Tadeusz Polanowski był bardzo dobrym organizatorem, dlatego Jego praca w klubach i działalność w ZOZKosz przynosiła określone efekty. Był również cenioną osobą w środowisku sędziowskim.

Rodzinie Tadeusza Polanowskiego , najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Spoczywaj w pokoju.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 26.11.2020 (czwartek) godz. 11.30 w Szczecinie w kaplicy głównej Cmentarza Centralnego.

udostępnij