Zaproszenie do składania ofert

Polski Związek Koszykówki zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu sportowego dla kadr narodowych wraz z możliwością ubiegania się o tytuł Partnera Technicznego Polskiego Związku Koszykówki.

news

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ubiorów oraz akcesoriów sportowych dla wszystkich kadr narodowych, w ilości i o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 i nr 3 do Zaproszenia, w latach 2022-2026.

Oferent dodatkowo może ubiegać się o tytuł Partnera Technicznego Polskiego Związku Koszykówki i będzie miał prawo do posługiwania się tym tytułem w okresie obowiązywania umowy. W tym celu należy przedstawić dodatkowo model sponsoringowy i współpracy marketingowej.

Komplet dokumentów PDF

Komplet dokumentów WORD i EXCEL

udostępnij