Marcin Staniczek dalej Prezesem ŚlZKosz

Podczas Walnego Zgromadzenie Delegatów Śląskiego Związku Koszykówki, które odbyło się w Tychach dokonano wyboru Prezesa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2025. Prezesem ponownie został wybrany Marcin Staniczek.

news

Zarząd ŚlZKosz:
Marcin Staniczek - Prezes Zarządu
Grażyna Szulik
Sławomir Benek
Michał Bentkowski
Grzegorz Błotko
Edward Feith
Maciej Guzik
Adam Kubaszczyk
Michał Kuzia
Marcin Mach
Jarosław Zięba

Komisja Rewizyjna ŚlZKosz:
Marek Juszkiewicz
Marek Pałus
Krzysztof Puchałka

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Śląskiego Związku Koszykówki Panu Zbigniewowi Kobylińskiemu oraz Panu Zbigniewowi Niżnikiewiczowi nadano tytuł Honorowego Członka Śląskiego Związku Koszykówki.

Serdecznie gratulujemy!

udostępnij