Licencje agentów PZKosz

Polski Związek Koszykówki informuje, że Zarząd PZKosz podjął uchwałę w sprawie zasad wydawania i przedłużania licencji agentów PZKosz w sezonie 2021/2022.

news

Zgodnie z podjętymi decyzjami, w sezonie 2021/2022 warunkiem uzyskania lub przedłużenia licencji agenta PZKosz w rozumieniu przepisów § 73 i nast. Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz będzie

1) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami PZKosz i PLK dotyczącymi relacji kontraktowych zawodników , zasad zmiany barw klubowych i zasad dotyczących działalności agentów a także z przepisami Regulaminu Dyscyplinarnego PZKosz i zobowiązaniu się do ich stosowania
2) udział w organizowanym przez PZKosz szkoleniu dot. zasad wykonywania funkcji agenta
3) uiszczenie opłaty za wydanie lub przedłużenie licencji agenta w kwocie pięć tysięcy złotych ( 5000 zł ).

Osoby zainteresowane uzyskaniem licencji prosimy o kontakt z PZKosz ( mailem na adres pzkosz@pzkosz.pl ) celem przekazania informacji o terminie szkolenia , o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

udostępnij