Wojciech Imiołek ponownie Prezesem ŚOZKosz

W dniu 28.06.2021 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Koszykówki.

news

Pocdczas zebrania dokonano wyboru nowych Władz Związku - Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów, którzy będą reprezentować Związek na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo - Wyborczych PZKosz. Nowy skład osobowy przedstawia się następująco:

ZARZĄD:

Imiołek Wojciech - Prezes,
Bartocha Andrzej - Wiceprezes, Przewodniczący WGiD,
Sztorc Przemysław - Wiceprezes ds. szkolenia,
Nowakowski Wiesław - Skarbnik,
Sidor Adrian - Sekretarz,
Adamczyk Piotr - Członek Zarządu, Przewodniczący KS,
Koralewski Bartosz - Członek Zarządu,
Merwart Agnieszka - Członek Zarządu, Trener koordynator kadr wojewódzkich,
Żarnotal Witold, Członek Zarządu ds. rozgrywek nie objętych jurysdykcją PZKosz i WZKosz.

KOMISJA REWIZYJNA:

Koralewski Krzysztof - Przewodniczący,
Jałowiecki Grzegorz - Zastępca Przewodniczącego,
Lisowski Bartłomiej - Sekretarz.

DELEGACI NA WALNE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE PZKosz:

Imiołek Wojciech,
Gil Rafał,
Bartocha Andrzej (delegat rezerwowy).

udostępnij