Kurs na licencje PZKosz D, C i B w Warszawie

Polski Związek Koszykówki wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie organizuje kurs trenerski na licencję D, C oraz B. Kurs będzie prowadzony przez byłych i obecnych trenerów szkolenia centralnego PZKosz, a także wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach m.in. dietetyka i trenera mentalnego.

news

Zapraszamy do udziału w kursach trenerskich w koszykówce – licencja PZKosz D, C, B

- zdobędziesz tytuł trenera sportu w koszykówce z licencją PZKosz
- nauczysz się planować, przygotowywać i prowadzić treningi
- zdobędziesz przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zespołu wszystkich klas rozgrywek młodzieżowych
- poznasz cele i realizację zadań w zakresie współzawodnictwa sportowego młodzieży
- nauczysz się wykonywać podstawowe pomiary fizyczne oraz wysiłkowe organizmu i wyznaczać obciążenia treningowe

Szczegółowe informacje o kursie
KONTAKT - Arkadiusz Korek PZKosz – 505 119 679, CKP AWF - studiapodyplom [at] awf.edu.pl, tel.
22 8340431 wew. 436, 22 8345616, kom. 795 131 359

Planowany termin rozpoczęcia kursu 6.10.2023 r.
Dokumenty można składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa pok.
63 (hol główny) do 4.10.2023 r. osobiście lub mailem.

CELE I ZADANIA KURSU
Ukończenie kursów kwalifikacyjnych uprawnia do zajmowania stanowiska jako
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach minikoszykówki poniżej kategorii U13 (licencja D)
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach młodzieżowych (licencja C)
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach seniorów poniżej 2 Ligi Mężczyzn i 1 Ligi Kobiet
(licencja C)
- trener asystent w Kadrze Narodowej U16 – U19 (licencja C)
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach 1 Ligi Kobiet (licencja B)
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach 2 Ligi Mężczyzn (licencja B)
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach 1 Ligi Mężczyzn (licencja B)
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach Ekstraklasy Mężczyzn i Kobiet (jeśli w klubie jest już co najmniej jeden trener z Licencją A) (licencja B)
- I trener w kadrze narodowej U16 – U19 (licencja B)
- trener asystent w kadrze narodowej U20 – U23 (licencja B)
- trener asystent w seniorskiej kadrze narodowej (licencja B)

WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACYJNE
- ukończone 18 lat
- podanie o przyjęcie na kurs
- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał do wglądu)
- 1 zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm ) przesłane w wersji elektronicznej
- zaświadczenie lekarskie wystawione wyłącznie przez lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych lub lekarza medycyny pracy
- brak karalności za przestępstwa określone w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie lub inne popełnione w związku ze współzawodnictwem sportowym
- dobra ogólna sprawność fizyczna i posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu techniki koszykówki
- licencja stała kategorii C PZKosz lub dyplom instruktora sportu w koszykówce wydany przed wejściem w życie Ustawy z dnia 13.06.2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tzw. Ustawa deregulacyjna)

Limit przyjęć i koszty
Limit przyjęć: 16-20 osób

Całkowita opłata za kurs:
Licencja D – 600,00 zł
Licencja C – 3000,00 zł
Licencja B – 4000,00 zł

Warunki uzyskania uprawnień
- obecność i aktywne uczestnictwo podczas wykładów i zajęć praktycznych
- pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych
-  pozytywna ocena z egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna)

Czas trwania szkolenia:
Licencja D – 1 zjazd
Licencja C – 4 zjazdy
Licencja B – 5 zjazdów

Zjazdy będą odbywały się w systemie piątek, sobota, niedziela

Planowane terminy zjazdów (w sytuacji, gdy zbierze się grupa)
1 zjazd – 6-8.10.2023
2 zjazd – 13-15.10.2023
3 zjazd – 3-5.11.2023
4 zjazd – 24-26.11.2023
5 zjazd – 1-3.12.2023

Pierwsze zajęcia planowane w dniu 6.10.2023. piątek o godz. 17.00.

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE

 

Więcej informacji dotyczących systemów szkolenia i doszkalania trenerów -> TUTAJ

udostępnij