Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów PZKosz

19 czerwca w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Polskiego Związku Koszykówki. Na zebraniu przedstawiono między innymi sprawozdanie z działalności Zarządu PZKosz za rok 2023 oraz Komisji Rewizyjnej.

news Zdjęcia | Wojciech Figurski/400mm.pl

W Walnym Zebraniu uczestniczyli delegaci uprawnieni do udziału w myśl przepisów statutu PZKosz, członkowie honorowi PZKosz oraz zaproszeni goście.

Na zgromadzeniu podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu PZKosz za rok 2023, sprawozdania finansowego PZKosz za rok 2023 oraz wysłuchano sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZKosz.

Zgodnie z tradycją przed rozpoczęciem obrad minutą ciszy uczczono osoby z koszykarskiej rodziny, które odeszły w drugiej połowie 2023 roku i pierwszych miesiącach obecnego.

udostępnij