Bezpłatne przejazdy w Sosnowcu

 

Poniższe kupony uprawniają do bezpłatnego przejazdu jednego pasażera wszystkimi środkami lokalnego transportu zbiorowego, organizowanego przez Zarząd Transportu Metropolitalnego. Pasażer jest zobowiązany okazać niniejszy kupon wraz z ważnym biletem wstępu na wydarzenie.

Fundatorem bezpłatnego transportu jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

 

 

 

 

SUZUKI PUCHAR POLSKI KOBIET (24-26 LUTEGO 2023)