Finały MMP 2020

Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz zawiadamia, że Zarząd PZKosz uchwalił „Zasady organizacji turniejów finałowych w cyklach U18 i U16 kobiet i mężczyzn w sezonie 2019/2020”, planowanych do rozegrania we wrześniu 2020 roku, zgodnie z Komunikatem WR nr 54/2019/2020.

news

Przypominamy, że termin składania aplikacji o przyznanie organizacji turniejów finałowych (wniosek na druku – zał. nr 16) upływa w dniu 31 lipca br.

W załączeniu przekazujemy „Zasady” oraz druk nr 16 i zapraszamy do składania ofert.

udostępnij